Våra tjänster

Det här erbjuder vi

Personlig coachning inom wellness

För en bättre morgondag

Att investera tid i din egen hälsa, hjälper att skapa balans i vardagen!

För att uppnå hållbara resultat av tiden du investerar i dig själv, utgår vi ifrån dina personliga behov och din livssituation!

Holding Hands
Group Therapy

Gruppcoachning inom wellness

När det passar dig

Ofta ingår vi i team på våra arbetsplatser! Med teamet och ett gemensamt fokusområde kan man åstadkomma mycket. Att fokusera på hälsa och välmående på sin arbetsplats när tiden är knapp, är kanske inte det allra enklaste.

Vi hjälper ditt team att hitta hållbara strategier för ökat välmående i gruppen, med inspirerande gruppövningar, aktiviteter och handlingsplaner för ett ökat välmående!

HR & ledarskaps-/personligutveckling

Utveckla dig själv

Många gånger saknar vi monitorer att spegla oss själva i. Hur kan vi som ledare förankra budskap bland personalen bättre? Hur uppnår vi mer delaktighet bland personalen med vårt ledarskap? Vi coachar er/dig att reflektera över beteendemönster och kommunikationen till personalen, för att nå personlig utveckling och bättre förankring till personalen.

Vi hjälper även till att ordna events, måbra-dagar, kickoffs, gruppträning och inspirationsdagar!

Vi bistår även vid rekrytering och urval av personal med analytiska frågor och djupgående frågor vid urvalsprocessen!

Group Discussion
IMG_1656570289247.jpg

Föreläsningar

Låt dig inspireras

Att lyssna och ta del av erfarenheter och tips kan vara motiverande och inspirerande och ge en knuff i rätt riktning. 

Under en föreläsning får du ta del av det vi brinner mest för, det vill säga ditt välmående, beroende på vad du och din grupp vill ta del av.

Ta kontakt så skräddarsyr vi din egna föreläsning!