Foggy Waters

Mia & Johanna

Experter inom mental coachning, kost och motion

Med bakgrunder som förenar och kompletterar jobbar vi både med grupper och individuellt. Coachningen är kärnan i verksamheten. Att lära känna sig själv är viktigt för att åstadkomma resultat. Känna till sina beteendemönster och vanor, och hur man samverkar i grupp, eller i sitt ledarskap. Många gånger är autopiloten inkopplad då vi utför våra arbetsuppgifter, och vi reflekterar inte så mycket över hur helheten av våra rutiner och vanor för övrigt påverkar vårt jobb, våra relationer, eller hur effektiva vi är i arbetena.

För att vardagen i både jobbet och hemmet ska fungera optimalt, är det viktigt att må bra och ta vara på sig själv! Med ett bra välmående följer mer energi och ökad trivsel med den egen personen, sina prestationer och med dem som man samverkar med.

För att må bra måste man prioritera den egna hälsan. Det krävs ofta tid och insikt i vilka beteendemönster och vanor man har, för att veta hur bra man egentligen mår.

Vi finns här för att inspirera, coacha individuellt och i grupp för ökat välmående och en bättre hälsa, för dig personligen eller din arbetsplats.

Vi berättar gärna mer om hur vi jobbar, med mental coachning, kost och motion, för att öka välmåendet.

Våra gemensamma arbetslivserfarenheter från privat, kommunal och statlig sektor, i team, individuellt och i ledarskap gör att vi ser till helheten även där. Olika perspektiv och roller kräver olika insatser för att möta utmaningar i arbetslivet och optimera tidsanvändningen på fritiden.

Dina mål, är vårt fokus!